4. Intelligent Building

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଲଡିଂ |

ଧୂଆଁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ |

ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନି / ଧୂମପାନ ମନିଟରିଂ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ |

O IoT ରିମୋଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିପଦକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିପଦର ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ବେଗ |

● ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ

ବିଶୋଧିତ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦକ୍ଷେପ ଯେପରିକି ସୀମା / ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଆଲାର୍ମ |

 

4.1 Intelligent Building.jpg
4.2 Intelligent Building.jpg